Сайт вчителя історії та правознавства
Мицька Віктора Михайловича
Головна
Інтелектуально - розвиваючі ігри
Портфоліо
ЗНО
Методичний кейс
Гостьова книга
Дистанційне навчання
Фото-Відео галерея
Besucherzahler
счетчик посещений
Розповісти друзям:

АВТОРСЬКІ УРОКИ

Уроки з історії. 5-6-ті класи

 • Анотація до розробки уроку за темою: «Скрутні часи Київської держави. Боротьба Київської Русі (Русі – України) з кочовиками» (курс «Вступ до історії України», 5 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням дати відповідь на актуальне сьогодні питання: «Якими мають бути думки та дії українців, щоб «пустиня» нашу силу не подолала?» Розроблена відповідно до вікових можливостей п’ятикласників, його модель містить такі прийоми технології розвитку критичного мислення:

  1. «Асоціації» (на основі фрагмента картини «Бій з половцями» художника – І. Голікова та уривка зі «Слова про похід Ігорів»);
  2. «Читання в парах – узагальнення в парах» (робота з підручником);
  3. «Щоденник подвійних нотаток» (робота з літературною памʼяткою «Повчання дітям» Володимира Мономаха);
  4. «Лінія цінностей» (відповіді учнів на головне питання уроку).

   

  Через роботу з контекстними матеріалами на уроці реалізуються міжпредметні зв’язки: історія –українська література – образотворче мистецтво

  Для візуалізації навчального матеріалу використовуються репродукції картин, світлини, відеофільм про битву на р. Каялі.

  На етапі перевірки доречно застосовано ігровий матеріал: термінологічну розминку «Ланцюжок», хронологічну розминку «Історичне лото», роботу з історичними персоналіями «Добери квартет», диктант «Так» – «Ні».

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою: «Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі» (курс «Вступ до історії України», 5 клас)
  Пропонована авторська модель уроку адаптована до вікових можливостей учнів 5 класу. Ознайомившись із історією виникнення козацтва та Запорозької Січі, п’ятикласники зможуть відповісти на головне питання уроку «Що є більш важливим: особиста безпека, спокій матері чи захист рідної землі?».

  На етапі мотивації навчальної діяльності запропоновано прийом «Асоціації» (бесіда за репродукцією народної картини «Козак-бандурист (Козак Мамай)» та прослуховування козацької пісні «Гомін, гомін по діброві»).

  На етапі сприйняття та осмислення матеріалу учні аналізують та синтезують інформацію підручника через прийом ««Читання в парах – узагальнення в парах».

  Для розкриття історичного поняття «республіка» використано рольову гру з імітацією історичної ситуації, а для ознайомлення з побутом і звичаями козацького товариства – умовну подорож на місце розкопок фортеці Козача Пристань.

  На етапі рефлексії (прийом «Лінія цінностей») учні відповідають на головне питання уроку через зайняття та аргументують власні позиції.

  Особливістю розробки уроку є застосування краєзнавчого матеріалу, міжпредметних зв’язків: історія – музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою: «Україна в ХІХ–ХХ ст.» (курс «Вступ до історії України», 5 клас)
  Пропонований авторський урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок нетрадиційний за формою проведення. Це урок-гра – екскурсія до музею воскових фігур, що складається із шістьох залів:

  Зал №1. «Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.», фігури І. Котляревського, Т. Шевченка, членів «Руської трійці».

  Зал №2. «Національно-культурне життя другої половини ХІХ – початку ХХ століття», фігури істориків В. Антоновича, Д. Яворницького, письменників і поетів І. Франка, Лесі Українки.

  Зал №3. «Відродження Української держави в 1917-1920 рр.» про життя й діяльність М. Грушевського.

  Зал №4. «Україна у складі СРСР у 20-30-ті рр. ХХ ст.» виставка, присвячена життю робітників та голодуючих селян-колгоспників.

  Зал №5. «Роки Другої світової війни», фігури мирних мешканців, які в роки Другої світової війни опинилися на землях, окупованих нацистською Німеччиною та її союзниками, розповідь про їхнє життя.

  Зал №6. «Україна у 50-80-ті роки ХХ століття» фігури літераторів-шістдесятників В. Стуса, В. Симоненка, а також ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

  Роботу кожного музейного залу, опрацювавши інформаційний матеріал підручника та роздатковий матеріал, презентують самі учні, які на початку уроку розподіляють ролі: екскурсовода (розповідає про історичних діячів, чиї «фігури» представлені в музейній експозиції, їх внесок у розгортання національного руху); артиста (виступає в ролі «воскової фігури», для створення образу використовує елементи одягу, отримані від учителя; міміку та жести); хроніста (добирає дати та події, що пов’язані з історичними діячами, чиї «фігури» виставлені в музеї; уривки з історичних документів, де розповідається про ці події); ілюстратора (добирає ілюстративний матеріал, що пов’язаний з історичною епохою, коли жив відповідний історичний діяч; історичну карту, портрет історичного діяча та ін.).

  До розробки уроку додано матеріал, який учитель може повідомити учням під час екскурсії для розкриття єдності політичного та духовного життя всього українського народу та жителів Донеччини.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою: «Господарювання та повсякденне життя давніх греків» (інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», 6 клас)
  Пропонована авторська модель уроку адаптована до вікових можливостей учнів 6 класу. Для мотивації навчальної діяльності школярів використано цікавий ігровий прийом – написання листа давнім грекам із метою дізнатися про їхній побут. Сприйняття й осмислення навчального матеріалу – опрацювання інформації з листів, надісланих еллінами до шестикласників, у яких вони розповідають про свій одяг, їжу, житло, ремесла.

  Урок містить цікавий мультимедійний супровід, що сприяє візуалізації навчального матеріалу. Для ознайомлення із системою виховання дітей в Давній Греції вдало використано рольову гру.

  (Завантажити урок)

Уроки з історії. 7-8 класи

 • Анотація до розробки уроку за темою «Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславович» (курс «Історія України», 7 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням визначити роль князя Романа Мстиславовича, засновника Галицько-Волинської держави, в українському державотворенні; відділити «Романову легенду» (вимисли про жорстокість Романа польських хроністів) від «Романової історії»(за висловом М. Грушевського).

  Розроблена відповідно до вікових можливостей семикласників, його модель містить такі прийоми технології розвитку критичного мислення:

  1. «Асоціації» (мотивація навчальної діяльності);
  2. «Читання з маркуванням тексту» (осмислення знань; аналіз уривків з польських хроні та давньоруських літописів з метою визначення ступеня їх достовірності);
  3. «Займи позицію» (узагальнення та систематизація знань, визначення власної позиції, її корекція під час обміну думок з однокласниками).

   

  Для візуалізації навчального матеріалу використовуються портрет Романа Мстиславовича, світлина храму святого Пантелеймона у Галичі.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою “Слобідська Україна в другій половині ХVII ст.” (курс «Історія України», 8 клас)

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою «Діяльність Петра Румянцева на Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини» (курс «Історія України», 8 клас)
  Пропонується розробка уроку, що проводився під час ІІ (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». Оскільки урок був конкурсним, за вимогами журі зі змісту навчального матеріалу було виключено діяльність Кирила Розумовського. Але для кращого розуміння теми знання учнів про гетьмана Кирила Розумовського актуалізуються на підготовчому етапі уроку за допомогою прийому з арсеналу технології розвитку критичного мислення «Припущення на основі запропонованих візуальних образів».

  Поведінка Кирила Розумовського під час ліквідації гетьманства у 1764 році дозволяє поставити перед учнями головне питання уроку «Чому гетьман і козацька старшина не виступили на захист права українського народу мати власну державність? Чому вони виявилися лояльними до царської влади?»

  Відповідь на це питання учні шукають під час роботи з документами (витяг з таємної настанови Катерини II графу Петру Рум’янцеву; указу Катерини II про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні 1783 р.; «Жалуваної грамоти дворянству»).

  Усвідомивши, що козацька старшина не виступила на захист української державності, отримавши від царського уряду права та привілеї російського дворянства, учні розмірковують над питанням «Як би я вчинив на місці козацької старшини?» Вони роблять висновк, що честь і гідність іноді потребують пожертвувати матеріальним добробутом.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою «Реформація в Німеччині» (курс «Всесвітня історія», 8 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням дати відповідь на актуальне сьогодні питання: «Чого варте духовне звільнення людини?» Розроблена відповідно до вікових можливостей восьмикласників, його модель містить такі прийоми технології розвитку критичного мислення:

  1. «Припущення на основі візуальних образів» (мотивація навчальної діяльності; за допомогою візуальних образів «зашифрована» легенда про сумнів М. Лютера щодо його ідей про можливість врятуватися без допомоги церкви»
  2. «Спрямоване слухання та обмірковування» (осмислення знань; учні слухають розповідь учителя про М. Лютера та висувають припущення стосовно того, яке рішення прийме реформатор у переламні моменти свого життя).
  3. «Павутина дискусії» (на основі перегляду фрагмента фільму «Страсті по Лютеру», матеріалів підручника учні намагаються зрозуміти, чому прагнення М. Лютера та його однодумців до духовного звільнення побіжно стало причиною кровопролиття під час Великої селянської війни в Німеччині).

   

  Характеристика становища Німеччини на початку XVI ст., визначення причин Реформації відбувається на основі аналізу оригінальних джерел, заповнення схем.

  (Завантажити урок)

Уроки з історії. 9-11-ті класи

 • Анотація до матеріалів майстер-класу «Радикальний рух у Галичині» (курс «Історія України», 9 клас)
  Пропонований майстер-клас дозволить ознайомити вчителів-учнів із темою «Радикальний рух у Галичині» (9 клас). У ньому вчитель-майстер демонструє прийоми технології розвитку критичного мислення, за допомогою яких розвʼязується головне питання уроку «Чого варте духовне звільнення людини?»:

  1. «Припущення на основі візуальних образів» (за допомогою візуальних образів «зашифроване» життя І. Франка, його духовний пошук, трансформація поглядів від «громадівського соціалізму» до націонал-демократичної позиції);
  2. «Критичне читання» із застосуванням відкритих питань (на знання та осмислення, аналіз, оцінку за таксономією Блума);
  3. 3) «Займи позицію» ( визначення власної позиції з питання «Чи є можливим національне визволення без соціального?»).

   

  До майстер-класу дібрано оригінальні джерела, зокрема уривки з публіцистичних творів І. Франка.

  Особливістю розробки є застосування міжпредметних зв’язків: історія – українська література – музичне мистецтво.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою «Митрополит Андрій Шептицький: слуга «чужих богів» або «апостол Любові» до українського народу» (курс «Історія України», 10 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням провести дослідження та визначити обґрунтованість оцінок, які надавалися діяльності митрополита Андрея Шептицького в історичній науці за радянських часів та в умовах незалежності України.

  Ураховуючи вікові особливості десятикласників, автор відмовився від надмірної візуалізації. На етапах актуалізації, мотивації навчальної діяльності, рефлексії застосований прийом «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися».

  З метою підготовки майбутніх випускників до навчання у вищих навчальних закладах на етапі осмислення знань учням пропонується скласти плановий або стислий конспект матеріалів підручника про становище православної церкви в Україні на початку ХХ ст.

  Порівняння позицій верхівки православної церкви Наддніпрянської України та митрополита Андрія Шептицького щодо національного питання, організації освітніх установ відбувається за допомогою прийому «Критичне читання». Використовуються оригінальні джерела (пастирські листи митрополита Андрея Шептицького).

  Учні можуть скоригувати власні оціночні судження щодо діяльності Андрея Шептицького під час «Павутинки дискусії», обговорення бінарного питання «Митрополит Андрій Шептицький: слуга «чужих богів» або «апостол Любові» до українського народу?»

  (Завантажити урок)

 • Анотація до матеріалів майстер-класу «Наш край у роки Другої світової війни»(курс «Історія України», 11 клас)
  Пропонований авторський урок порушує складну проблему життєвого вибору, який робить пересічна людина за часи війни. Боротися зі зброєю в руках проти іноземних загарбників чи спробувати пристосуватися до обставин, за будь-яку ціну вижити? Намагатися врятувати життя іншої людини чи піти на співробітництво з окупантами, разом із ними позбавляти життя?

  Урок проводиться за методом «демаршів», що був адаптований автором до шкільної практики. На етапі виклику (первісне занурення у кризову ситуацію) учні, які виконували випереджальні домашні завдання, презентують результати своєї роботи, розповідають про злочини нацистських окупантів на території півночі Донецької області.

  На етапі соціоконструкції учні в групах самостійно опрацьовують історичні джерела з метою перевірки ефективності певної стратегії поведінки у кризовій ситуації. В якості джерел використовуються спогади дітей війни, архівні матеріали про радянське підпілля та колабораціоністів у м. Словʼянську. Розробка містить матеріали про діяльність на півночі Донеччини ОУН-івського підпілля.

  На етапі самоконструкцїі учні займають власну позицію з питання «Якби я вчинив, опинившись у кризовій ситуації?» Вони усвідомлюють, що кожна зі стратегій поведінки (співробітництво з окупантами, пристосування, боротьба) мають як переваги, так і недоліки. Але для блага всього народу потрібно боротися за його свободу.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до розробки уроку за темою «Активізація опозиційного руху другій половині 60-х – 70-х рр. ХХ ст.» (курс «Історія України», 11 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням дати відповідь на питання: «Чи можна приборкати свавілля влади за допомогою ненасильницьких методів боротьби?».

  Щоб відповісти на це питання, учні опрацьовують оригінальні джерела (уривки зі спогадів режисера Ю. Ільєнка про скандал на прем’єрі кінофільму «Тіні забутих предків»; передмови до журналу «Український вісник»; Декларації Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод). При цьому використовується алгоритм, запропонований В. Мисаном (чи є документ первинним / вторинним, упередженим / неупередженим), та адаптований автором до шкільної практики (про яку подію розповідається в документі та ін.).

  Робитися спроба «занурити» учнів у події другої половини 60-х – 70-ті рр. ХХ ст. через призму їх сприйняття В. Стусом, його вірші. Це дозволяє не лише зрозуміти, що відчували опозиціонери за часи «застою», а й усвідомити духовну єдність українського народу. Жителі нашого регіону мають знати та пишатися В. Стусом, чиє життя тривалий час було пов’язано з Донеччиною.

  (Завантажити урок)

 • Анотація до уроку за темою «Великобританія в другій половині ХХ ст.» (курс «Всесвітня історія», 11 клас)
  Пропонований авторський урок дозволить учням проаналізувати розвиток Великої Британії після Другої світової війни. Учні намагатимуться визначити: «Чи може досвід реформ, що проводилися у Великобританії у другій половині ХХ ст., бути корисним для України?»

  Розроблена модель даного уроку містить такі прийоми технології розвитку критичного мислення:

  1. «Асоціації» (на основі фрагмента пісні «Суничні поляни» The Beatles);
  2. «Діалог»;
  3. «Займи позицію» (учні обґрунтовують власну позицію щодо можливості використання в Україні досвіду реформ, які проводилися британськими лейбористами, консерваторами на чолі з М. Тетчер та ін.)

   

  Урок проводиться у формі симпозіуму, на якому виступають учні із презентацією випереджальних домашніх завдань.

  Для кращого сприйняття навчального матеріалу використовуються аудіоматеріали, портрети видатних британських громадсько-політичних діячів, навчальні презентації, підготовлені учнями.

  (Завантажити урок)

 
Категорії
Design from A.Great
© 2018 Віктор Мицько
ВГОРУ